Kaldırma ve İletme Ekipmanları

Kaldırma ve İletme ekipmanları kontrolünde; ilgili standartlarda aksi belirtilmediği sürece, kaldırma ve iletme ekipmanlarının testi, beyan edilen yükün en az 1,25 katı yük ile yapılmaktadır. Bu yük testiyle birlikte ilgili yönetmelik bentlerinde bu ekipmanlarda etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olur ve bunların bu yüke dayanıklı ve yeterli yük frenlerinin bulunmasını zorunlu kılmıştır.

Kaldırma iletme ekipmanları periyodik muayenelerinde, kontrol ve muayene metotları, “28628 sayılı resmî gazetede yayınlanan İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliğinde” belirlenmiş olan kriterler doğrultusunda yapılmaktadır. Kontrol sürecinde ekipmana bağlı olarak periyodik kontrol/muayene formları ve periyodik kontrol/muayene raporları ürün tipine göre oluşturularak muhafaza edilir.

Bilgi Al!

Eğitimlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak için bize yazın..

TOP